AUG

AUG

Perun dla AUG zastępuje w replice mechaniczne styki i zapewnia wiele nowych funkcji oraz udogodnień. Czujniki magnetyczne współpracują z magnesem zamocowanym bezpośrednio na spuście, pozwalając usunąć cięgło łączące spust z gearboxem. Wynikiem jest o wiele lżejsza praca spustu. Optyczna detekcja położenia zębatki tłokowej zapewnia niezawodne funkcjonowanie ognia pojedynczego.

Pasuje bez potrzeby przeróbek do większości gearboxów V3 w standardzie Tokyo Marui, a więc do replik produkowanych na przykład przez: Tokyo Marui, Classic Army, Army Armament, JG, ASG.

Opis funkcji

Regulowana czułość spustu – Spust może zostać ustawiony na jeden z 5 poziomów czułości dla pierwszego i drugiego stopnia spustu, od bardzo krótkiego pociągnięcia, aż do pełnego ściągnięcia języka do tyłu. Nie jest wymagana jakakolwiek modyfikacja spustu ani gearboxa, a zmiana czułości możliwa jest nawet w czasie walki.
Dowolnie programowalne tryby ognia - Na każdym położeniu selektora (poza “zabezpieczonym”) można ustawić ogień pojedynczy, serię lub automatyczny, niezależnie od ustawienia na innym położeniu.
Aktywny hamulec - Zatrzymuje silnik po każdym strzale, zapobiegając “ubijaniu się” sprężyny, a w przypadku szybszych replik – nie pozwala na overspin (podwójny strzał zamiast pojedynczego).
Precocking - Szybka reakcja na wciśnięcie spustu może stanowić różnicę między zwycięstwem a przegraną, szczególnie podczas walk w pomieszczeniach. Kiedy włączony jest precocking, tłok pozostanie w tylnej pozycji po każdym strzale, zapewniając oddanie strzału natychmiast po wciśnięciu spustu. Aby zwolnić sprężynę po używaniu precockingu, wciśnij spust i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Po tym czasie padnie drugi strzał, tym razem bez precockingu, za to aktywnym hamulcem na pełnej mocy.
Binarny spust - Pozwala na łatwe oddawanie podwójnych strzałów w trybie ognia pojedynczego. Po włączeniu tego trybu, pojedyncze strzały będą oddawane nie tylko po wciśnięciu spustu, ale również po jego zwolnieniu.
Redukcja szybkostrzelności - Zredukuj szybkostrzelność przy ogniu automatycznym albo serii, aby zaoszczędzić amunicję lub zwiększyć realizm.
Alarm rozładowanej baterii - Przeznaczony dla baterii Li-Po oraz Li-Ion. Jeżeli napięcie baterii spadnie do niebezpiecznie niskiego poziomu, użytkownik zostanie o tym powiadomiony krótkimi sygnałami dźwiękowymi powtarzanymi co minutę.
DSG mode - tryb wykrywania zębatki tłokowej przeznaczony specjalnie do zębatek typu DSG.
System diagnostyczny - Stale kontroluje stan elektroniki oraz repliki. W razie problemu, natychmiast przekaże informację, co mogło być jego przyczyną, ułatwiając usunięcie usterki.
Elektroniczny bezpiecznik - Ochroni replikę oraz baterię w poważnej awarii. Automatycznie rozłączy baterię, jeżeli zostanie wykryte zwarcie lub w gearboxie wystąpi zacięcie.

Zmiany wszelkich ustawień dokonuje się przyciskiem i diodą LED montowanymi w przestrzeni na baterię, a także spustem. To pozwala zmieniać ustawienia w dowolnym momencie, nawet w czasie walki. Wszystkie ustawienia niezależne dla każdej z obu pozycji selektora, co pozwala ustawić replikę dokładnie wedle swoich oczekiwań.
Perun dla AUG działa bezproblemowo z każdą baterią o napięciu od 7 V do 17 V. Może być stosowany z najbardziej ekstremalnymi konfiguracjami, bez ograniczeń co do mocy sprężyny.